Mezi skutečností a fikcí: Historie ve filmu, dokumentu a zpravodajství

7.11.
12:30
Budova ČT Kavčí hory
S festival passem zdarma
zdarma
Obsah

– seminář ve spolupráci s Českou televizí
Historická tematika se objevuje napříč audiovizuálními formáty: pracují s ní hrané filmy, dokumenty i zpravodajství. Jak moc si lze ve filmu „vymýšlet“ o skutečných osobnostech naší minulosti? Jaké mantinely má autorská licence při natáčení historických filmů? Existují u biografických látek nějaká právní tabu? Co když se u natáčení dokumentu o bolestných věcech střetnou etické ohledy a režijní a umělecký záměr? Má nějaká pravidla používání hraných sekvencí v dokumentárních filmech? Co vše lze ovlivnit střihem? Jak zachytit pravdivě realitu, když již jen prostá přítomnost kamery nepochybně ovlivňuje jednání a konání natáčených? A výběr situací a postav, podstatně ovlivňuje či deformuje vyznění? Kde leží hranice mezi zpravodajstvím a propagandou? Neberou někteří televizní tvůrci historika spíš jako alibi, než jako partnera? A je možné přibližovat historii v televizi jinak než na základě stále se opakujících výročí? Úvodní seminář na Kavčích horách o historii, etice i manipulaci v hrané tvorbě, dokumentech i zpravodajství; a hosté kteří vědí, o čem mluví.

Hosté: Robert Sedláček, Jan Maxa, Marie Koldinská, Pavel Štingl, Jiří Šídlo, Marek Wollner, Jan Kalous, Martin Vadas
Moderátor: panel 1 (hraný film a dokument) – Jan Štern, panel 2 (publicistika a zpravodajství) – Petr Blažek

Ostatní filmy

Prohlédnout všechny filmy