Filmové týdeníky z protektorátu 1942

Materiály z Národního filmového archivu (NFA)
8. 11. 2022
17:30
Bio Oko
S festival passem zdarma
89,- Kč
Materiály z Národního filmového archivu (NFA)
Böhmen und Mähren
cca 60 min.
Obsah

Promítání s NFA

České zvukové týdeníky Aktualita, složené z jednotlivých reportáží, se v minulosti promítaly v kinech před hlavním filmovým titulem a fungovaly podobně jako dnešní zpravodajství. V roce 1942 byly již zcela pod vlivem německé propagandy, která se jimi snažila masově ovlivňovat veřejné mínění. V rámci programu budou promítnuty a komentovány vybrané šoty, skrze které týdeník představoval “realitu” v období těsně před a po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Připravil Národní filmový archiv, ukázky vybrala a komentuje Markéta Bártová.

 

Národní filmový archiv
Národní filmový archiv (NFA) je instituce, jejíž historie sahá až do roku 1943. Pod názvem NFA funguje od roku 1992 jako státní příspěvková organizace, jejímž úkolem je uchovávat národní audiovizuální kulturní dědictví, shromažďovat i filmy ze soukromých sbírek, dělat badatelskou činnost, vydávat publikace, věnovat se restaurátorské činnosti. NFA jakožto jedna z nejstarších a rozsahem sbírek největších institucí tohoto druhu za svou činnost obdržel také několik ocenění, například stříbrnou plaketu italského festivalu němých filmů Le Giornate del Cinema Muto nebo Picassovu a Miróovu plastiku organizace United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO.

Ostatní filmy

Prohlédnout všechny filmy