Jasan, Tygr a Plamen (Uosis, tigras ir liepsna)

Edita Mildažyté
9. 11. 2022
18:00
Bio Oko
S festival passem zdarma
89,- Kč
Edita Mildažyté
Litva, 2019
52 min.
Obsah

Jasan, Tygr a Plamen jsou krycí jména tří litevských partyzánů, účastníků odboje ve 40. letech 20. století. Dokument přináší svědectví o jejich odbojové činnosti a dalším životě, který byl tímto bojem poznamenán. Všechny tři příběhy spojují společná témata – rozhodnutí vzepřít se druhé sovětské okupaci, podpora rodičů v rozhodnutí bojovat za svobodu Litvy, silná víra, morální postoje a jasné ideály. Příběhy tří partyzánů – dvou mužů a jedné ženy – Julija Žibutienė, Vytautas Balsys a Juozas Jakavonis jsou v něčem podobné, v něčem velmi odlišné. Autorka filmu Edita Mildažytė záměrně nepoužila žádné komentáře historiků – spoléhala pouze na svědectví, protože historici a badatelé budou mít na svou práci dost času, zatímco přímí pamětníci odcházejí. Snažila se o jemný, neagresivní způsob, jak mluvit o bolestných věcech, které byly později stigmatizovány a zakrývány a v poslední době jsou naopak prezentovány s přehnaně kategorickou rétorikou. “Hrdinové mého filmu, kteří prošli boji, exilem, opovržením a pronásledováním, jsou mnohem tolerantnější než mnozí z těch, kteří dnes v jejich jménu a za ně hovoří,”říká Edita Mildažyté.

 

Edita Mildažyté
Litevská dokumentaristka, novinářka a moderátorka. Vystudovala žurnalistiku na Vilniuské univerzitě, Pracovala jako hlasatelka v rozhlase i televizi, dlouhá léta je hlavní postavou charitativní talkshow Bėdų turgus. Již dvacet let provozuje také stejnojmennou charitativní nadaci, která pomáhá například dětem s diabetem, podporovala i děti postižené rusko-gruzínskou válkou. Komě toho je autorkou dokumentů o významných osobnostech litevské kultury i politiky.

Ostatní filmy

Prohlédnout všechny filmy