Ztráta důstojnosti

Olga Sommerová
10. 11. 2022
10:30
Bio Oko
S festival passem zdarma
89,- Kč
Olga Sommerová
ČR 2002
57 min.
Obsah

V roce 1938 je nenechali bojovat, ty nejodbojnější zdecimovali nacisté, stovky dalších po roce 1948 komunisté. Během let 1949–1950 byla odstraněna polovina důstojnického sboru Československé armády. Tisíce vojáků byly uvězněny, několik desítek popraveno. Dokumentární snímek Olgy Sommerové přibližuje osudy plukovníka Luboše Hrušky a generálmajora Miroslava Káchy, kteří byli komunistickým režimem na dlouhá léta uvězněni. Oba byli vychováváni v masarykovském duchu a práce v armádě pro ně představovala přirozené vyústění jejich vlastenectví. Pro své pevné zásady a averzi k nastupujícímu totalitnímu režimu byli vládnoucí mocí odklizeni do těch nejtěžších žalářů. „Byla to univerzita života, rozhodně této zkušenosti nelituji,“ říká ve filmu Luboš Hruška, jemuž veškeré útrapy pomohla překonat objevená víra. „Když se jednou člověk otevřeně postaví proti zlu, udělá to i podruhé,“ doplňuje Miroslav Kácha, kterému vojenská čest nedovolila nečinně přihlížet nespravedlnostem páchaným u nás ve jménu komunismu. Ztráta důstojnosti je díl z cyklu České televize Ztracená duše národa, který se zabýval škodami, které na nás napáchala desetiletí totalitního režimu.

Olga Sommerová (*1949)
Česká filmová dokumentaristka a pedagožka. Osm let vedla katedru dokumentární tvorba na FAMU, vyučovala i na dalších filmových školách. Jako režisérka Krátkého filmu Praha točila dokumentární filmy pro kina, po roce 1989 pracovala pro Českou televizi (např. cykly GEN, GENUS, OKO, Ztracená duše národa, Nevyjasněná úmrtí, Předčasná úmrtí, Třináctá komnata, Neznámí hrdinové). Ve svých filmech před rokem 1989 se zabývala sociálními tématy a mezilidskými vztahy, později osobnostmi společenského a uměleckého života, feminismem a nedávnou historií naší země. Vyzpovídala stovky politických vězňů 50. let. Natočila 122 filmů, za něž získala na domácích a zahraničních filmových festivalech celkem 40 cen. V roce 2020 se na festivalu Nezlomní a obětovaní stala první držitelkou Ceny Tvůrce paměti za celoživotní dílo.

Ostatní filmy

Prohlédnout všechny filmy