Jan Rousek

Pracuje jako nezávislý filmař a kurátor. Vystudoval dokumentární režii na FAMU, kde pokračuje v doktorském studiu, a historii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Historii se věnuje i ve svých filmech, např. ve snímku V Masarykových rukou (2016) nebo Lidové milice (2018), dále natočil snímky Epocha mezi srpnem a listopadem (2019) a nejnověji Fotografové smrti (2022).